halooSATELIT-PLUS d.o.o. je distributer haloo elektronskih bonova, kao i start paketa i box-ova u Bosni i Hercegovini.