Nedžad i Aldijana Purić

Komercijalist

Nedžad i Aldijana Purić su naši komercijalisti za područje Unsko-sanske županije